Aktuálně

Novinka ve stravování

SPECIÁLNÍ STRAVOVACÍ POŽADAVKY

Naše škola nabízí možnost stravování dle vlastních  "speciálních stravovacích požadavků".

Individuální (domácí) vzdělávání

Naše škola ZŠ a MŠ Nechvalín poskytuje individuální (domácí) výuku, která je rovnocennou formou plnění povinné školní docházky na prvním stupni ZŠ.  

Bližší informace zde: 

MŠ Nechvalín nabízí volná místa pro přijetí do mateřské školy. 

Kontaktní osoba Mgr. A. Rektoříková, tel 518 618 242, 602 559 539 


Logopedický asistent

Od letošního školního roku 2021/2022 působí v naší MŠ a ZŠ logopedický asistent, který:

  • provádí logopedem stanovené edukační, resp. reedukační postupy a cvičení u svěřených dětí a žáků
  • vyhledává děti a žáky s narušenou komunikační schopností
  • u svěřených dětí a žáků provádí činnosti zaměřené na podporu přirozeného rozvoje řeči a prevenci
  • zaměřuje se na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním a mladším školním věku
  • zaměřuje se na prevenci vzniku poruch řeči a prevenci vzniku čtenářských obtíží
  • v rozsahu své působnosti poskytuje zákonným zástupcům dětí a žáků s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče.


Sběr starých elektrospotřebičů

V letošním roce a i v letech budoucích už nebude probíhat sběr starých elektrospotřebičů. Proto prosíme, dávejte vysloužilé elektrospotřebiče do sběrného dvora (Kyjov), nikoliv na autobusovou zastávku nebo do budovy ZŠ. 

Děkujeme za pochopení.

Vytvořte si webové stránky zdarma!